Inkoopanalyse

Een inkoopanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een financiële analyse
 • Een analyse van bestaande inkoopafspraken
 • Een analyse van de inkooporganisatie, inkoopprocessen en systemen
 • De resultaten

Een financiële analyse
Om inzicht te krijgen in de inkoopportfolio van uw organisatie wordt er een financiële analyse uitgevoerd aan de hand van kwantitatieve (crediteuren) gegevens.

 • Bij welke leveranciers wordt ingekocht?
 • Welke producten en diensten worden ingekocht?
 • Wie in de organisatie of welke organisatieonderdelen kopen in?
 • Wat is het inkoopvolume per commodity?

Een analyse van bestaande inkoopafspraken
Hierbij worden bestaande inkoopafspraken en contracten getoetst en in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken naar de toepassing van deze contracten.
Deze informatie is relevant voor inschatting van het besparingspotentieel.

Een analyse van inkooporganisatie, inkoopprocessen en systemen
In de analyse van de inkooporganisatie wordt de organisatiestructuur onder de loep genomen, samen met de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers in het inkoopproces. Daarbij wordt ook gelet op de efficiency van het inkoopproces.

De Resultaten
Na afloop leveren wij u een overzichtelijk rapport met onze bevindingen. Deze bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • Inkoopportfolio
 • Potentiële besparingen
 • Mogelijke verbeteringen inkooporganisatie
 • Plan van aanpak om verbeteringen en besparingen daadwerkelijk te realiseren