Haal meer uit uw leveranciers

De kwaliteit van uw eigen dienstverlening wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw leveranciers. Een goed leveranciersmanagement is dan ook van essentieel belang: het verhoogt uw productiviteit en zorgt ervoor dat u kostenefficiënter gaat werken.

Alvorens kan worden overgegaan tot het managen van leveranciers, dienen de randvoorwaarden en de prestatie-indicatoren worden vastgesteld. Een gefundeerd oordeel over een leverancier kan alleen worden verkregen nadat normen zijn vastgesteld.

Binnen het leveranciersmanagement richten wij ons o.a. op de volgende onderwerpen:

  • Leveranciersaudit
  • Approved vendorlist en de niveaus hierin
  • Contractbeheer
  • Leveranciersbeoordeling
  • Terugmelding leveranciersbeoordeling
  • Het opbouwen van goede leveranciersrelaties

Wilt u vrijblijvend een gesprek met ons aan gaan? U kunt contact opnemen via: het contactformulier.