Verbeteringsprojecten

JCB Procurement Services ondersteunt bedrijven en organisaties in het verbeteren van hun inkoopprocessen. Verbeteringsprojecten hebben betrekking op kwalitatieve en/of kwantitatieve verbeteringen. Bij kwalitatieve verbeteringen richten wij ons voornamelijk op inkoopprocessen en de daarbij horende procedures. Bij kwantitatieve verbeteringen realiseren wij de direct ‘out of pocket’ besparingen.

Afhankelijk van wat u wilt en waaraan behoefte is, maken we een plan van aanpak. Hierbij kunnen onder andere de volgende elementen een rol spelen:

  • Inkoopanalyse: een quick scan van uw inkoopsituatie: strategie, organisatie, processen, systemen en sourcing
  • Vergroting van de inkoopslagkracht door stroomlijning van de inkoopstrategie, organisatie, processen en systemen
  • Analyse van uw uitgaven en besparingspotentieel
  • Optimaliseren van uw sourcing
  • Bepaling van inkoopstrategie en het in lijn brengen met de bedrijfsstrategie
  • Optimaliseren en monitoren van uw leveranciersprestaties
  • Het verankeren van gerealiseerde verbeteringen in uw organisatie